PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Резултатите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, кампания 2012/2013 г.
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Резултатите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, кампания 2012/2013 г.

15 ноември 2013
Резултатите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, кампания 2012/2013 г.

През 2013 г. дарителите и организаторите на благотворителната инициатива, подпомогнати от водещи лекари в областите неврология, физикална и рехабилитационна медицина, клинична психология, неправителствени организации на дарителите, пациентите, родителите и медийните партньори на инициативата успяха да реализират приоритетната цел на „Българската Коледа“ за 2013 г. – да се подобри качеството и достъпността до специализирани рехабилитационни грижи за децата, страдащи от неврологични заболявания, чрез подобряване на оборудването на специализираните центрове за медицинска рехабилитация и създаване на нови такива.Работата по благотворителната инициатива през годината се концентрира в две направления:Д Е Ц А


Подпомогнати бяха общо 485 деца.Л Е Ч Е Б Н И З А В Е Д Е Н И Я

Бяха закупени и над 40 вида високотехнологични апарати за рехабилитация, сред които уникални за странатаапарати за локомоторна терапия за пет рехабилитационни центъра в страната, апаратура за рехабилитация на тазовото дъно за две лечебни заведения и апарат за инвазивна уродинамика.

В УМБАЛ „Пирогов“ бе напълно обновен пост-оперативния детски рехабилитационен център. 

В Специализираната болница за рехабилитация, гр. Котел, предстои откриване на обновено детско отделение.

Десетте лечебните заведения, чиито стратегии за устойчиво развитие „Българската Коледа“ подкрепи през 2013 година, като дари медицинска апаратура и уреди за рехабилитация са:

1. СБДПЛРДЦП „СВЕТА СОФИЯ”, София

2. УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ”, Пловдив

3. СБДПЛР „КОТЕЛ”

4. РЦ към ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ – гр. Бургас

5. “СБР – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ – филиал Момин проход

6. “СБР – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ – филиал Банкя

7. УМБАЛ „Д-Р Г. СТРАНСКИ”, Плевен

8. СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ“, София

9. РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР към ДМСГД, Варна

10. УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“, София
Апаратурата беше закупена след публикуване на обява за набиране на оферти на интернет страниците на съорганизаторите на благотворителната инициатива и конкурсна процедура при избор на доставчик.Подробна информация за постигнатото от “Българската Коледа”, кампания 2012/2013 г. ще бъде представена в Специализираната болница за рехабилитация в гр. Котел на 21.11.2013 г.