PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Приключи конкурсната процедура по публикуваната обява за набиране на оферти за закупуване на медицинска апаратура в рамките на Кампания 2012/2013 г.
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Приключи конкурсната процедура по публикуваната обява за набиране на оферти за закупуване на медицинска апаратура в рамките на Кампания 2012/2013 г.

03 октомври 2013
Приключи конкурсната процедура по публикуваната обява за набиране на оферти за закупуване на медицинска апаратура в рамките на Кампания 2012/2013 г.


През месец декември 2012 година стартира десетото издание на благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа” 2012/2013 г.

Цялостната мисия на „Българската Коледа” е да насърчава дарителството в страната, да спомага за решаване на значими за обществото проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага конкретни деца за осъществяване на скъпоструващо лечение и рехабилитация.

Приоритетната цел на Кампания 2012/2013 г. е рехабилитацията на деца с неврологични заболявания. В рамките на тази тема организаторите на благотворителната инициатива успяха да привлекат общественото внимание към тази значима тема в детското здравеопазване.

В рамките на приоритетната цел на десетото издание на благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа“ е и стремежа за надграждане на капацитета на съществуващи добри рехабилитационни центрове в отделни региони, с цел повишаване качеството и ефективността на рехабилитационните грижи, достъпа до тях, както и закупуване на съвременна медицинска апаратура за рехабилитационни центрове в страната.

Във връзка с това, на 20.08.2013 г. организаторите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, на основание Правилата за набиране и разпределение на средствата, обявиха началото на процедура за набиране на оферти за доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на лечебни заведения, осъществяващи рехабилитация на деца с неврологични заболявания.

Експертният съвет и Комисията към благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа“ разгледаха и оцениха всички постъпили оферти въз основа на предварително определения критерий за оценка – „икономически най-изгодна оферта“ по посочените показатели и съответната им относителна тежест, съгласно Методиката за оценка на офертите. В тази връзка и при прилагане на формулата за крайна оценка, бяха оценени направените предложения от оферентите.

В резултат на това, са избрани следните доставчици на медицинска апаратура:

Доставчици на апаратура

№ по ОП Наименование на апарата Брой Единична цена в лева Обща цена в лева Доставчик За лечебни заведения
1 Апарат за робот-асистирана локомоторна терапия - тренажор за раздвижване

5

172980

864900

„Елпак Лизинг“ EООД

СБДПЛРДЦП „Св. София“- София
УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив
СБДПЛР – Котел
РЦ към ДМСГД –Бургас
„СБР-НК“ – гр. Банкя

2 Педиатрична стълба

3

1140

3420

„БМБ“ ООД СБДПЛР – Котел
„СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен
3 Сух басейн за психомоторика и рехабилитация за деца

3

3655

10965

„БМБ“ ООД СБДПЛР – Котел
„СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен
4 Апарат за електротерапия

6

2976

17856

„БТЛ Индъстрийз“ АД СБДПЛР – Котел
„СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
5 Апарат за магнитотерапия

6

4650

27900

„МДМ-97“ ООД СБДПЛР – Котел
„СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
6 Уред за раздвижване на ръката и финните движения (Табло ДЕЖ)

5

540

2700

„БМБ“ ООД СБДПЛР – Котел
„СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
7 Апарат за сензорна и психотерапия - купол реагиращ на глас

1

846

846

„Глобъл Ентърпрайз“ ЕООД СБДПЛР – Котел
8 Топки за тактилно-визуална стимулация
(по 3 комплекта за всяко от лечебните заведение)

6

13,50

81

„Мед. техника инженеринг“ ООД СБДПЛР – Котел
„СБР-НК“ – гр. Момин проход
9 Проходилка с разделител за крака и седалка за деца

3

1198

3594

„Глобъл Ентърпрайз“ ЕООД СБДПЛР – Котел
„СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен
10 Проходилка със задна опора

3

426

1278

„Глобъл Ентърпрайз“ ЕООД СБДПЛР – Котел
„СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен
11 Рехабилитация с топки

0

0

0

х х
12 Терапевтичен стол и вертикализатор с разделител за крака

2

3936

7872

„Елпак Лизинг“ EООД СБДПЛР – Котел
„СБР-НК“ – гр. Момин проход
13 Вестибулаторна система

1

6120

6120

„Глобъл Ентърпрайз“ ЕООД УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив
14 Педобарографска платформа

1

58440

58440

„Елпак Лизинг“ ЕООД УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив
15 Тренажор с електронно управление за лечение на спастични състояние чрез електро-механотерапия с обратна връзка (тип велоергометър)

6

8160

48960

„Глобъл Ентърпрайз“ ЕООД УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив
„СБР-НК“ – гр. Банкя
„СБР-НК“ – гр. Момин проход 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
16 Биофийдбак система - ЕМГ

3

7788

23364

„Медеос“ ООД УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
17 Апарат за ударно-вълнова терапия

4

15000

60000

„БТЛ Индъстрийз“ АД „СБР-НК“ – гр. Банкя
„СБР-НК“ – гр. Момин проход
РЦ към ДМСГД - Варна
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
18 Оборудване за мултисензорна зала

2

7728

15456

„Глобъл Ентърпрайз“ ЕООД „СБР-НК“ – гр. Банкя
„СБР-НК“ – гр. Момин проход
19 Апарат за дарсонвализация

3

969

2088

„Медеос“ ООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход  
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
20 Апарат за светлолечение с инфрачервени лъчи

1

360

360

„Алнед Медикал“ ЕООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход
21 Апарат за лазертерапия

4

1296

5184

„МДМ-97“ ООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход  
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
22 Апарат за ултразвукова терапия - фонофореза

5

1920

9600 „МДМ-97“ ООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
23 Апарат за микровълнова терапия

4

4440

17760

„Елпак Лизинг“ ЕООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход  
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
24 Апарат за късовълнова терапия - УВЧ

3

6480

19440

„Алнед Медикал“ ЕООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход  
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
25 Лампа - ултравиолетови лъчи

1

480

480

„Алнед Медикал“ ЕООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход
26 Оборудване за Монтесори терапия

1

2220

2220

„Елпак Лизинг“ ЕООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход
27 Механичен уред за раздвижване на рамо

5

570

2850

„Алнед Медикал“ ЕООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
28 Механичен уред за раздвижване на китка

7

240

1680

„МДМ-97“ ООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
29 Механичен уред за раздвижване на глезен

7

144

1008

„МДМ-97“ ООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
30 Механичен уред за раздвижване на колянна става

7

84

588

"Мед. техника инженеринг“ ООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
31 Механичен уред за раздвижване на коляно

7

84

588

"Мед. техника инженеринг“ ООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
32 Механичен уред за раздвижване на пръсти

7

48

336

"Мед. техника инженеринг“ ООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
33 Универсална система за позициониране

2

3159

6318

„Глобъл Ентърпрайз“ ЕООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен
34 Парафинова вана

1

720

720

„Елпак Лизинг“ ЕООД УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен
35 Вертикализатор

3

2424

7272

„Глобъл Ентърпрайз“ ЕООД СБДПЛР – Котел
„СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен
36 Балансьор

2

54

108 

„МДМ-97“ ООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен
37 Терапевтична педиатрична система за реедукция на стимулиране и рехабилитация на мускулите на тазовото дъно

2

59700 

119400 

„Дъчмед интернешънъл“ ЕООД СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“ – София 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
38 Кушетка за позиционна терапия - Бобат

3

2010

6030 

“АВЛ София” ЕООД „СБР-НК“ – гр. Банкя
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
39 Вана за подводно-струен масаж

1

13080 

13080 

„Елпак Лизинг“ ЕООД РЦ към ДМСГД - Варна
40 Паралели за рехабилитация с регулируема височина

4

1080 

4320 

„Мед. техника инженеринг“ ООД „СБР-НК“ – гр. Момин проход
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен             
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

 Предстои сключване на договори за доставка с избраните доставчици на апаратура.

Ще бъдат сключени и договори за дарение между съорганизаторите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ и лечебните заведения, които ще регламентират условията за ползване на дарената апаратура.