PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВАТА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВАТА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

04 септември 2013
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВАТА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

Организаторите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, на основание Правилата за набиране и разпределение на средствата от благотворителната инициатива, предоставят допълнителна информация във връзка с обявената процедура за набиране на оферти за доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на лечебни заведения в рамките на инициативата, както следва: 

  • В техническите характеристики по позиция 21- Апарат за Лазер терапия, е допусната техническа грешка. Вместо изброените аксесоари да се чете: "Червена и инфрачервена сонда с възможно най-ниска мощност“.